" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
20 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อทรายและกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัดสุก่อสร้าง(เหล็กบานประตูกั้นน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานภายนอกและภายใน หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัดสุก่อสร้าง(เหล็กบานประตูกั้นน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อ คสล. ถนนเลียบคลองบางอีลือ บริเวณบ้านนางประไพ โภชพันธ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
23 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝังท่อ คสล. ถนนเลียบคลองบางอีลือ บริเวณบ้านนางประไพ โภชพันธ์ หมู่ที่ 2
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อ คสล. ถนนเลียบคลองบางอีลือ บริเวณบ้านนางประไพ โภชพันธ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานภายนอกและภายใน หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสำนักงานภายนอกและภายใน หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9021 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1433 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ พร้อมเรือพอนทุนเหล็กบรรทุกรถ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ พร้อมเรือพอนทุนเหล็กบรรทุกรถ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share on Line
Share on Pinterest