ชื่อ
: นายสมศักดิ์ กันต่าย
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา