ชื่อ
: นายณัฐพงษ์ ท้าวเครือ
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ