" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

Share on Line
Share on Pinterest