" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

"องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่" 99 หมู่ 9 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 02-449-7727 www.baanmai-non.go.th/public/

Share on Line
Share on Pinterest