" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

Share on Line
Share on Pinterest