" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
Share on Line
Share on Pinterest