" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

การประชุมการทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามหนังสือตามกรมบัญชีกลาง ว 89

การประชุมการทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามหนังสือตามกรมบัญชีกลาง ว 89

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้จัดการประชุมการทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามหนังสือตามกรมบัญชีกลาง ว 89 เพื่อให้องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ดำเนินการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และส่งเสริม ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (ชั้น3)และผ่านระบบการประชุมทางไกลในระบบซูม(Zoom) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

Share on Line
Share on Pinterest