" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาว มณฑา เจริญสุขสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่
"องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่" 99 หมู่ 9 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 02-449-7727 www.baanmai-non.go.th/public/
Share on Line
Share on Pinterest