" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายมานัด พุ่มพวง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลในระบบซูม(Zoom) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่ ปลัดฯและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
"องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่" 99 หมู่ 9 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 02-449-7727 www.baanmai-non.go.th/public/
Share on Line
Share on Pinterest