" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยางแดง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองบางอีลือ พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยางแดง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองบางอีลือ พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

Share on Line
Share on Pinterest