" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองประปา(บ้านนายปลีก) หมู่ที่ 10

ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองประปา(บ้านนายปลีก)  หมู่ที่ 10

Share on Line
Share on Pinterest