" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

99 หมู่ 9 อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : 0-2449-7727-8 ต่อ 112
โทรสาร : 0-2449-7725             

Email : baanmai.bangyai@gmail.com , admin@baanmai-non.go.th

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

Share on Line
Share on Pinterest