องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ Baanmai Subdistrict Administrative Organization
" ตำบลบ้านใหม่ เมืองน่าอยู่เคียงคู่สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่วัฒนธรรม ทำเศรษฐกิจชุมชน "
นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สายด่วนนายก 08-1985-6880

วิดีทัศน์แนะนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
สายด่วนปลัด 08-1985-6880

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 26 ต.ค. 2564

  การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 26 ต.ค. 2564

  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบ...

 • 26 ต.ค. 2564

  แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 1...

 • 26 ต.ค. 2564

  แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564

 • 26 ต.ค. 2564

  มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2...

 • 26 ต.ค. 2564

  การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกาา 2564 (ครั้งที่ 2)

 • 26 ต.ค. 2564

  ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุ...

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.บ้านใหม่ ด้านใดมากที่สุด ?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

@baanmai-bangyai

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
8
คน
icon
สัปดาห์นี้
132
คน
icon
เดือนนี้
1330
คน
icon
ปีนี้
6251
คน
icon
ทั้งหมด
23380
คน
Share on Line
Share on Pinterest